فراخوان سخنرانی

 

« بنام خالق زیباییها »

همکار گرامی و پرتلاش سرکار خانم فیزیوتراپیست ام البنین علیرضایی؛

با تقدیم صمیمانه ترین درودها حسن انتخاب شایسته شما به پاس سالها خدمات شایان تقدیر علمی پژوهشی در جشنواره آموزشی پژوهشی مرکز طبی کودکان را تبریک گفته، توفیق روزافزون سرکار عالی در تمامی زمینه های علمی، بالینی و اجتماعی را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.

فیزیوتراپیست احمد موذن زاده
رییس انجمن فیزیوتراپی ایران

تماس با ما