درباره ما

فیزیوتراپی اطفال اساسا مبتنی بر تکنیکهای دستی و حرکت درمانی است و هنر یک فیزیوتراپیست اطفال استفاده از دستهایش جهت درمان می باشد.
همچنین مبتنی بر آموزش مهارتهای حرکتی و عملکردی به والدین کودک می باشد.

فیزیوتراپی اطفال


فیزیوتراپی اطفال یکی از شاخه های تخصصی رشته فیزیوتراپی می باشد.
این شاخه ، خدمات فیزیوتراپی به اطفال را از بدو تولد تا سن 15 سالگی ارائه می دهد.
این خدمات شامل هیدروتراپی ( آب درمانی ) ، الکتروتراپی و ژیمنازیوم ( ورزش و حرکت درمانی ) می باشد که به کودکانی که دچار ناتوانی های جسمی - حرکتی هستند ، ارائه می شود. این ناتوانی ها شامل اختلالات اسکلتی عضلانی ، مشکلات ارتوپدیک ، ضایعات تروماتیک ، ضایعات مغزی نخاعی ، مشکلات قلبی - تنفسی ، ضایعات اعصاب محیطی و مشکلات ژنتیکی و مادرزادی می باشد.


مشکلات شایع کودکان


برای این اساس کودکان با مشکلات ذیل شایعترین موارد مراجعه هستند :

 • تورتیکولی ( کجی گردن )
 • ارب زایمانی ( آسیب شبکه عصبی براکیال حین زایمان )
 • فلج مغزی ( cerebral palsy )
 • انواع میوپاتی ها مثل دوشن
 • انواع نروپاتی ها مثل گیلن باره
 • میلو مننگوسل و میلیت عرضی
 • اختلالات پوسچرال مثل اسکولیوزیس ( انحراف جانبی ستون فقرات ) ، کیفوز پشتی
 • انحرافات مادرزادی مچ پا مثل ژنووالگوم ، ژنوواردم ، ژنوکورواتوم ، کلاب فوت ، out toeing و in toeing • مشکلات مادرزادی لگن مثل در رفتگی مادرزادی لگن ، لغزش سر استخوان ران ، کوکسا وارای مادرزادی ، پرتس
 • فلج یکطرفه صورت ( بلزپالسی )
 • فیزیوتراپی تنفسی در کودکانی با بیماریهای زمینه ای مثل انواع پنومونی ها ، کیستیک فیبروزیس ریه ، بیماریهای مادرزادی قلبی عروقی ، که دچار تجمع خلط و ترشحات هستند یا نیاز به اصلاح الگوی تنفسی و تقویت عضلات تنفسی دارند.
 • کودکانی که دچار مشکلات روماتیسمی مثل آرتریت روماتوئید هستند.


تماس با ما