درمان فلج اری

آوریل 12, 2019
ارب پالزی

ارب پالزی

ارب پالزی یا فلج ارب اختلالی است که به دلیل آسیب شبکه عضبی براکیال (بازویی) رخ می دهد. اعصاب براکیال که از دسته ی اعصاب سوماتیک […]
تماس با ما