درمان کایفوز

جولای 21, 2019
کایفوز

کایفوز

اگرچه اصطلاح دقیق پزشکی برای انحنا بیش از ۵۰ درجه هیپرکیفوز (قوز بیش از اندازه) است، اما افزایش انحناء مهره‌های صدری که منجر به گرد به […]
تماس با ما