کوکسا والگا

ژانویه 5, 2020

کوکسا والگا

کوکسا والگا یا برون خمیدگی لگن نوعی بدشکلی در مفصل هیپ است که زاویه ایجاد شده بین سر استخوان فمور و تنه آن افزایش می یابد، […]
تماس با ما